Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność i chcemy chronić Twoje dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce w tym zakresie, przeczytaj niniejszą politykę ochrony prywatności Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku (zwanego dalej „Ośrodkiem”).
Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia w szczególności w jaki sposób Ośrodek zbiera, wykorzystuje i - pod pewnymi warunkami - udostępnia dane osobowe. Wyjaśnia również kroki jakie są podejmowane przez Ośrodek, aby zabezpieczyć dane osobowe. Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia wreszcie możliwości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk, sekretariat@poa-gdansk.pl.
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@poa-gdansk.pl.
c) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z Administratorem.
d) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), tj., na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania Państwa zgody w celu kontaktu z Administratorem oraz przez 5 lat licząc od dnia odwołania zgody, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
f) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.
g) Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
h) Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.


2. INFORMACJE OGÓLNE
a) Operatorem Serwisu: https://poa-gdansk.pl jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk.
b) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
− dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
− zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
− gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ośrodka, funkcjonującego pod adresem https://poa-gdansk.pl 


3. INFORMACJE W FORMULARZACH
a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
d) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
a) Serwis korzysta z plików cookies.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
− określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
e) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.


5. LOGI SERWERA
a) Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
b) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
− czas nadejścia zapytania,
− czas wysłania odpowiedzi,
− nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
− informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
− adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
− informacje o przeglądarce użytkownika,
− Informacje o adresie IP.
c) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
d) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
a) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.