Webinarium adopcyjne

Aktualnośći

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci oczekujących na przysposobienie oraz w celu poszerzenia świadomości w temacie przysposobienie dziecka, organizujemy spotkania online w formie „webinariów” mające na celu przekazanie wiedzy na temat szeroko pojętej adopcji w tym szczególnych potrzeb dzieci oczekujących na przysposobienie. Istotą webinariów jest również wspieranie kandydatów będących na różnych etapach procedury adopcyjnej, oraz uświadamianie innych specjalistów w temacjie procedur przysposabiania dzieci w Polsce.

Spotkania mają charakter zamknięty w formie online za pośrednictwem platformy TEAMS.

O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.

Adopcja w szkole

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams Zaloguj się | Microsoft Teams), pt.: „Adopcja w szkole”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w godz. 17:00 – 18:15. 

Webinarium kierowane jest do wszystkich specjalistów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego.

Spotkanie jest zorganizowane przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, a tematyka webinarium została dobrana na bazie zdobytych przez nas doświadczeń, w trakcie promowania idei adopcji w szkołach wśród uczniów klas IV- VI.

Jako psychologowie prowadzący warsztaty z uczniami, zauważyliśmy żywe zaciekawienie poruszaną tematyką i zaskakująco zadawalający poziom świadomości i wiedzy dzieci w tym obszarze. Uwzględniając ten fakt wyszliśmy z inicjatywą poszerzenia tematyki przysposobienia wśród grupy specjalistów pracujących z dziećmi na co dzień i wywierających wpływ na kształtowanie ich wiedzy w różnorodnych dziedzinach.

Podczas spotkania online zostaną poruszone wybrane przez nas, istotne z perspektywy ucznia zagadnienia związane z przysposobieniem dziecka.

Ø  Czym jest ADOPCJA? Skąd dowiadujemy się o ADOPCJI?

Ø  DLACZEGO dzieci trafiają do rodzin adopcyjnych?

Ø  Czym różni się rodzina ADOPCYJNA od rodziny ZASTĘPCZEJ?

Ø  Co to znaczy JAWNOŚĆ adopcji?

Ø  W jaki sposób TOLERANCJA łączy się z adopcją?

Ø  Czym jest RODZINA PATCHWORKOWA?

Aby wziąć udział w spotkaniu, planowanym na dzień 23 maja 2024 roku - należy do dnia 10 maja 2024 roku na adres szkolenie@poa-gdansk.pl  wysłać swoje zgłoszenie podając adres e-mail, za pomocą którego zainteresowani będą mogli połączyć się z platformą Microsoft Teams. Do uczestników webinarium do dnia 21 maja 2024 roku przesłany zostanie link do udziału w spotkaniu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących planowanego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi spotkanie, nr tel. 58 341 46 07 lub poprzez e-mail:

Monika Bereśniewicz adres e-mail: m.beresniewicz@poa-gdansk.pl

Karolina Mężyk adres e-mail: k.mezyk@poa-gdansk.pl

Świadczenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams Zaloguj się | Microsoft Teams), pt.: „Świadczenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w świetle aktualnych przepisów prawnych”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00. W czasie trwania spotkania będzie możliwość zadawania pytań na bieżąco na czacie, a w przypadku większej ilości pytań, odpowiedzi na nie zostaną udzielone uczestnikom spotkania emailem.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 13 czerwca 2023 r. na adres s.fudala@poa-gdansk.pl  wysłać swoje zgłoszenie podając adres e-mail, za pomocą którego kandydaci będą mogli połączyć się z platformą Microsoft Teams. Do uczestników webinarium zakwalifikowanych do szkolenia zostanie przesłany na wskazany adres mailowy link z utworzonego Zespołu w Teams.

Materiały do pobrania: 

Webinarium świadczenia 2023.pdf

Trauma w kontekście adopcji

Webinarium on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams Zaloguj się | Microsoft Teams), pt.: „Trauma w kontekście adopcji”, które odbyło się w dniu 23 marca 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00. W czasie trwania spotkania przedstawiono główne założenia dotyczace traumy, rodzaje traumy jakie doświadczają dzieci kwalifikowane do przysposbienia, jaka jest rola rodziców w leczeniu. Webinarium zostało wzbogacone o praktyczną wiedzę i historię przedstawioną przez mamę adopcyjną dziecka, które w przeszłości doświadczyło traumy. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na każdym etapie webinarium. Poniżej skrót treści teoretycznych:

Trauma w kontekście adopcji- webinarium.pdf

Wyzwania ojcostwa adopcyjnego - Rola ojca w procesie przysposobienia dziecka

Szanowni Państwo, Kandydaci POA,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams), pt.: „Wyzwania ojcostwa adopcyjnego - Rola ojca w procesie przysposobienia dziecka”, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. w godz. 17:00 – 19:00. Wychodząc naprzeciw potrzebom kandydatów POA, pragniemy Państwa wspierać w procesie oczekiwania na propozycję dziecka, wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania. W czasie trwania spotkania będzie możliwość na bieżąco zadawania pytań na czacie, a ostatnie pół godziny przeznaczone będzie na udzielanie odpowiedzi przez osoby prowadzące spotkanie. W przypadku większej ilości pytań, odpowiedzi na nie zostaną udzielone uczestnikom spotkania e-mailem. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani i oczekujący na propozycję dziecka będą mieli szansę udziału w takim spotkaniu. Planujemy, aby w każdym webinarium wzięło udział ok. 20 kandydatów (par/osób), decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w spotkaniu, planowanym na dzień 23 czerwca 2022 r. należy do dnia 15 czerwca 2022 r. na adres j.pianka@poa-gdansk.pl  wysłać swoje zgłoszenie podając adres e-mail, za pomocą którego kandydaci będą mogli połączyć się z platformą Microsoft Teams https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in  . Do zakwalifikowanych uczestników webinarium zostanie przesłany na wskazany adres mailowy link z aplikacji Teams. W celu uniknięcia problemów technicznych proszę o wcześniejsze przetestowanie aplikacji.

W razie dodatkowych pytań dotyczących planowanego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi spotkanie:

Jakubem Pianka: adres e-mail: j.pianka@poa-gdansk.pl   

Sebastianem Fudala: adres e-mail: s.fudala@poa-gdansk.pl

Skontaktuj się z nami